Om foredragene

Om tjenestene 

OPPLEGG, INNHOLD OG PRIS

Verdien av et godt eksternt bidrag 


Gode eksterne bidragsytere evner å tilføre en ekstra dimensjon i  programmet for en samling, work-shop, konferanse eller et kurs


Typiske tilbakemeldinger

 • "Du løftet perspektivet, så oss utenfra"
 • "Flott at du delte egne erfaringer med vanskelige valg og usikkerhet"
 • "Diskusjonen i plenum om hvordan du valgte og satte sammen ditt team!"
 • "Du må komme tilbake å snakke til en større gruppe om digitalisering og hvordan vi som ledere må ta tak!"
 • "Den samtalen vi hadde som gruppe omkring praktisk strategi-arbeid!"
 • "Jeg har lært mye om innovasjon i dag"
 • "Inspirerende"
 • "Gode eksempler!" 

Mine bidrag inn i kurs og samlinger og mine inspirasjonsforedrag


 • Tar utgangspunkt i det store bildet – «Spenner opp lerretet»
 • Balanserer teori og praktisk hverdag
 • Benytter mange eksempler
 • Humor, energi, tempo
 • 45-60 minutters varighet
 • Dialog underveis
 • Norsk eller engelsk


PRIS

Endelig pris for et eksternt bidrag fra meg, f.eks. et foredrag, avtales i hvert enkelt tilfelle. Prisen for et foredrag er typisk en fast sum inklusive forberedelser på NOK 20-30.000 + mva.

Denne prisen inkluderer alle forberedelser, dokumentasjon i form av PDF av presentasjon, eventuell reisetid i Norge og reisekostnader i Oslområdet (utenfor Oslo faktureres reiser etter kost)


Priser for mentoring, coaching og annen rådgivning avtales i hvert enkelt tilfelle.

Copyright © All Rights Reserved