Tjenester

MINE KURS- OG INSPIRASJONSFOREDRAG

Lederutviklings-programmer


Jeg bidrar inn i lederkurs og utviklingsprogrammer med moduler og foredrag tilpasset virksomheten og programmet


Fokus på deg som leder og sjef

 • Rolle, atferd, kommunikasjon, beslutninger, dilemmaer

Gir innsikt i spørsmål som

 • Ledelse i omstillinger
 • Digitaliserings- og innovasjonsledelse
 • Strategiprosesser, driftsoppfølging og teambygging
 • Virksomhetens kultur og verdier som sterke resultatdrivere

Inspirerende og energisk

 • Eksempler fra min karriere som leder i mange bransjer, mange situasjoner
 • Nyttig, relevant, praktisk
 • Åpen om egne læringspunkter

Praktisk strategiarbeid, ledelse og teambygging


Jeg bidrar med moduler og foredrag for næringslivet, offentlig sektor, undervisning, for kurs-arrangører, i nettverksprogrammer.
Tema er typisk (tilpasses programmet)


Den kontinuerlige strategiske samtalen i ledergruppen

 • Samspillet mellom strategi og drift i det daglige
 • Den vanskelige operasjonaliseringen av strategiske tiltak

Betydningen av digitalisering og nye forretningsmodeller

 • Muligheter og trusler
 • Prosesser og metoder

Utvikling av et godt team

 • Teori og praksis
 • Trygghet og dynamikk
 • Mangfold

Inspirasjon, erfaringer og eksempler fra  arbeid med mange virksomheter

Praktisk innrettet


Digitalisering, innovasjon og omstilling


Jeg bidrar med inspirasjonsforedrag for næringslivet, offentlig sektor, undervisning, for kurs-arrangører, i nettverksprogrammer. Tema er typisk (tilpasses programmet)


Begrepet «digitalisering» - hvordan påvirker det vår virksomhet?

 • Teknologier, forretningsmuligheter, disrupsjon, kompetansebehov
 • Hvordan ta mulighetene i denne utviklingen – som virksomhet, leder?

Hvordan skapes og ledes innovasjon – hva kjennetegner et innovativt miljø?

 • Fra ide til innovasjon – fra investering via utprøving til skalering og vekst
 • Økt hastighet og ide-produksjon, «sprinter», «fail fast», «rapid prototyping»

Omstilling og endringer – regelen, ikke unntaket

 • Dynamisk organisering, kontinuerlige endringer, «organisasjons-trygghet»
 • Bygging av organisasjonens omstillingsevne og tilpasningsdyktighet

Inspirerende og energisk

 • Eksempler fa min karriere som leder i ange bransjer, mange situasjoner


Deltagelse med foredrag innen spesifikke ledertema


Jeg bidrar med tema-foredrag for næringslivet, offentlig sektor, undervisning, for kursarrangører, i nettverksprogrammer


Foredragene er bygd rundt enkelt-tema som

 • Styrearbeid, internasjonalisering, bedriftskultur som driver av lønnsomhet og vekst, lederkommunikasjon internt og eksternt, bygging av gode team

Ledermentoring, coaching, rådgivning


Jeg er mentor for enkeltledere. Vi enes om et strukturert opplegg som tar utgangspunkt i den enkelte leders planer for utvikling av sin forretning så vel som vedkommendes personlige utviklingsplan. 


Copyright © All Rights Reserved