Hjem

miwayLEDELSE

OMSTILLING

DIGITALISERING

INNOVASJON OG NYSGJERRIGHET

Velkommen til miway og til min hjemmeside


Å lede er så mangt. Først og fremst er det viktig, fordi vi alle behøver gode ledere. Gode ledere skaper resultater, over tid. I dagens samfunn stiller ny teknologi, nye forretningsmodeller og et mye raskere endringstempo andre krav til ledelse og til måten strategi bearbeides og innovasjon drives.


En leders evne til å utvikle kultur, adferd, nysgjerrighet og trygghet er viktigere enn noen sinne. I tider der tilvante rammer og måter å arbeide på endres raskt, må ledere både ha denne evnen, men også evne og vilje til selv å være nysgjerrige og vise vei.


Og - allikevel: Det er fortsatt slik at ledelse handler om mennesker og et lite knippe med det en kan kalle "de gamle dyder".


Det finnes selvsagt ingen oppskrift som passer oss alle. Det viktigste er å finne din vei selv, være nysgjerrig, "stjele som en ravn" fra andre, være trygg nok til å nøkternt vurdere egne styrker OG svakheter - og så ta initiativet!.


miway handler om å inspirere til dette - til å finne "my way".


Gjennom en serie kurs- og inspirasjonsforedrag  bidrar jeg inn i samlinger, ledergrupper og kurs med faglig innhold og egne erfaringer.Walter Qvam

miway


miway er mitt private foretak for det jeg tilbyr av tjenester innen mentoring, ledelses-rådgivning, foredrag og kurs.

LINKER, TIPS OG NYHETER


Les tips, nyheter om kurs, foredrag og hint, linker og oppslag som berører temaene for mine foredrag.

EN GOD DEFINISJON AV INNOVASJON


“The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay”KONTAKT

miway, Askerveien 10D, 1384 Asker

+47 905 25 226

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved