Profil

miway

WALTER QVAM

MIN BAKGRUNN


35 års ledererfaring, Norge og internasjonalt

 • Konsernsjef, selskaps-, prosjekt-, innovasjons- og salgsleder
 • Teknologi, Olje & Gass, Forsvar, Maritim, IT, Consulting
 • 2008 – 2016: Konsernsjef Kongsberg Gruppen ASA


Roller 2016 - i dag:

 • Styreleder i SINTEF, Petroleum Geo-Services ASA og Digital Norway, Rådsleder i Det Norske Veritas
 • Initiativtager til DigitalNorway Toppindustriseneteret AS, 2016-2017
 • Utvalgsleder Norsk Sokkels Konkurransekraft (KonKraft), 2017
 • Rådgiver til UK-baserte The Panoply (thepanoply.com)
 • Lederkurs og foredrag:
 • Tema: Ledelse, digitalisering, omstilling, innovasjon
 • Leder-mentoring og coaching
 • Innleder (Key Note), inspirasjonsforedrag, bidrag i lederkurs. konferanser, bedriftsinterne samlinger


Copyright © All Rights Reserved